Graficzny opis działania systemu MASTER KEYSystem Master Key inaczej zwany systemem kapitańskim, układem centralnego otwierania lub układem klucza - matki ułatwia korzystanie z obiektów wymagających mechanicznego zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń. Pozwala on na otwarcie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń znajdujących się w systemie. Dostępy poszczególnych użytkowników do pomieszczeń określane są przez zarządzającego obiektem. Każdy użytkownik obiektu otrzymuje klucz, którym otwiera pomieszczenia wskazane przez administratora obiektu. Im wyższy rangą użytkownik, tym większe prawo dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

Zalety systemu Master Key:

 • właściwe zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób niepowołanych
 • ograniczenie dostępu do pomieszczeń w zależności od potrzeb i stopnia upoważnienia poszczególnych użytkowników systemu,
 • możliwość szybkiego działania w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru) za pomocą klucza MASTER, który otwiera wszystkie zamki drzwi i np. skrzynki elektryczne i gazowe w całym obiekcie
 • ograniczenie do niezbędnego minimum ilości używanych kluczy
 • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie zastrzeżonych profili kluczy niedostępnych na rynku
 • dorabianie kluczy wyłącznie za zgodą administratora systemu.

Systemy Master Key znajdują powszechne zastosowanie m. in. w:

 • hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, sanatoriach
 • placówkach oświatowych
 • archiwach, bankach
 • dużych i małych firmach
 • w obiektach sportowych, muzeach, ośrodkach wypoczynkowych
 • energetyce, górnictwie, gazownictwie
 • budynkach mieszkalnych wielo i jedno rodzinnych.
 
 
Copyright © Jacek Osiecki
design: TonioDesign